2.1.3 Vrodené srdcové chyby u dospelého pacienta.

Pacienti s vrodenou srdcovou chybou by v súčasnosti mali byť diagnostikovaní a operovaní v detstve čo najskôr, optimálne do 6. roku života. Predíde sa tým mnohým problémom, ktoré vyplývajú z prispôsobovania sa rastúceho organizmu srdcovej chybe. Napriek tomu, ešte stále u nás žije veľa pacientov s nekorigovanou vrodenou srdcovou chybou. Niektoré možno s dobrým efektom operovať aj vo vyššom veku.
Typickým problémom u nás sú pacienti s jednoduchými chybami, ktorí boli v detstve sledovaní detskými kardiológmi ale v tom čase neboli indikovaní na operáciu (za posledné roky sa významne zmenila diagnostika a najmä indikačné kritériá). Títo pacienti sa v dospelosti "stratia" z evidencie a objavujú sa až keď začínajú mať obtiaže, najčastejšie vo veku okolo 40 rokov. Rozdiskutujeme niektoré ochorenia:
Defekt komorového septa. (Obrazky 213a a 213b )
Pacient má otvor v prepážke medzi srdcovými komorami. Cez defekt preniká z ľavej do pravej komory veľké množstvo krvi, ktorá spôsobuje preťaženie pľúcneho obehu a jeho relatívne rýchle a ireverzibilné poškodzovanie. Väčšina pacientov musí byť operovaných v detstve. V dospelom veku je operujeme iba pacientov s malými defektami, u ktorých sa vyvinuli komplikácie, najčastejšie poškodenie aortálnej chlopne alebo zápal vnútrosrdia (endocarditis) na niektorej z chlopní (aortálna, trikuspidálna). Pacienti s veľkým defektom komorového septa sa dospelosti a operácie v tomto veku dožijú iba výnimočne, zvyčajne ak je defekt komorového septa kombinovaný so závažným zúžením chlopne pľúcnice. Rozhodnutie o operácii závisí od stupňa poškodenia pľúc (tlakov v pľúcnici). V prípade, že sú tlaky v pľúcnici veľmi vysoké (Eisenmengerov syndróm), je operácia kontraindikovaná.
Koarktácia a rekoarktácia aorty.
Pacient má zúženú aortu (srdcovnicu) zvyčajne za aortálnym oblúkom v mieste tzv. istmu aorty. Zúžená aorta spôsobuje vysoký tlak (hypertenziu) v hornej polovici tela, ktorá je iba ťažko liečiteľná. Hemodynamicky významné zúženie má byť operované v detstve aby sa zabránilo možným komplikáciám (vysoký tlak, skleróza aorty, krvácanie do mozgu, poškodenie aortálnej chlopne , roztrhnutie aorty...). V dospelosti sa občas stretávame s neoperovanými koarktáciami, častejšie s pacientami operovanými v detstve, u ktorých sa vyvinula rekoarktácia (zúženie v mieste operácie spôsobené jazvou alebo tenkou cievnou protézou, ktorá bola v detstve použitá na korekciu koarktácie). Rekoarktáciu je možné riešiť rozšírením pomocou balónikového katetra, alebo operačne. Hemodynamicky významnú koarktáciu ale aj rekoarktáciu je potrebné operovať. Operácia zlepší možnosti liečby vysokého tlaku a zabráni vzniku závažných komplikácií.

naspäť na prehľad
Proces stanovenia diagnózy.